Realitná kancelária BKM Reality +421 902 614 251
Úvod / Poradňa / Daňové právo

Daňové právo

Daňové povinnosti pri predaji nehnuteľností

Od 1. januára 2011 platí, že ak predáte nehnuteľnosť, ktorej ste vlastníkom po obdobie kratšie ako päť rokov, ste povinný zaplatiť daň z príjmu (lehota sa začína počítať od vkladu do katastra nehnuteľností).

Z čoho sa platí daň

Daň vo výške 19 % alebo 25 % (v závislosti od výšky základu dane pri fyzických osobách – nepodnikateľoch) zaplatíte z rozdielu medzi predajnou cenou a kúpnou cenou, za predpokladu, že vznikne rozdiel (na stratu sa neprihliada). Tento rozdiel si môžete znížiť o preukázateľné vynaložené výdavky.

Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti pred 1.1.2011

Ak ste nehnuteľnosť nadobudli pred 1.1.2011, predáte ju zo ziskom po 1.1.2011 a zároveň ste v nej mali trvalý pobyt najmenej dva roky bezprostredne pred predajom, budete od dane z príjmu oslobodený.

Zdaňovanie pri predaji nehnuteľnosti získaných dedením

Ak ste nehnuteľnosť nadobudli dedením od poručiteľa, ktorý bol v priamom príbuzenskom rade, od dane bude oslobodený príjem z predaja vtedy, ak uplynulo aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia predmetnej nehnuteľnosti do vlastníctva poručiteľa (nebohého). O dedenie v priamom rade ide vtedy, ak je poručiteľom príbuzný v priamom rade (napr. stará mama, otec, matka, syn, vnuk)